「I AUTO PREMIUM(人汽旗艦店) 進駐土瓜灣」

「I AUTO PREMIUM(人汽旗艦店) 進駐土瓜灣」
 
 
有啲朋友經過機隧橋個陣已經見到我哋人汽集團嘅Logo,而嗰個位置就係我哋人汽集團新開嘅I AUTO PREMIUM(人汽旗艦店)
店內會展出多部超級跑車及特別車款,同時因疫情關係我哋都會為每一部車進行「霧化次氯酸」消毒程序,令客人睇得安心又放心💪🏻,歡迎各位蒞臨I AUTO PREMIUM(人汽旗艦店) 參觀
詳細資訊歡迎聯絡以下銷售部同事💁🏻
聯絡電話 ☎: 6140 1812(Mr.Ho/Jason)
聯絡電話 ☎: 9859 5884(Mr.Chan/To)
聯絡電話 ☎: 6996 8889(Mr.Hui/Kenneth)
聯絡電話 ☎: 9719 3653 (Mr.Suen/Ben)
聯絡電話 ☎: 6282 8399(Mr.Yuen/Timmy)
聯絡電話 ☎: 6948 0369(Mr.Chau/Hin)
聯絡電話 ☎: 9661 9677(Mr Chan/Jessy)
聯絡電話 ☎: 6772 7092(Mr.Young/Thomas)
I AUTO PREMIUM(人汽旗艦店) #土瓜灣
🏢 :161 Ma Tau Wai Rd, To Kwa Wan
🕙: Monday - Sunday 10:00-19:00
☎️ :2623 3893